Histechnica voordracht 26 maart 2022 Geschiedenis staalconstructiebedrijf De Vries Robbé


Voor hun programma Hier zijn de Van Rossems hebben Maarten, Vincent en Sis van Rossem op 11 augustus 2021 Gorcum aangedaan. Op locatie aan de Linge II Zuid hebben ze ook aandacht geschonken aan de Rotonde en het Schaftlokaal als het erfgoed van De Vries Robbé. Na de opnames en een korte kennismaking met de voorzitter van de Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé hebben ze in het Schaftlokaal de lunch gebruikt.

Begin 2022 staat de uitzending op de rol.

Het vervolgvoorstel: Van Puist naar Parel

Deze video is beschermd door auteursrecht. Gebruik van deze video door anderen die niet schriftelijk en op voorhand gerechtigd zijn door de Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé als verstrekker, is verboden. Kennisneming, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik, verspreiding en/of wijziging danwel verstrekking van deze video aan derden voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.


Verbazing over afwijzen plannen “Nieuwste Doelen”


Op verzoek van de gemeente Gorinchem zijn traceerbare gegevens in deze brief zwart gemaakt.


Planvorming herinrichting Linge II Zuid:

Klik hier voor de volledige versie van onderstaand document


Het erfgoed van De Vries Robbé blijft levend!

Het erfgoed van De Vries Robbé is in Gorinchem levend gebleven. Vanuit meerdere partijen en invalshoeken is belangstelling voor de geschiedenis van het bedrijf. Er blijkt nog veel informatie beschikbaar over de publicaties, correspondentie, personeelsactiviteiten, producten en verhalen. Barry van Baalen heeft veel van dit materiaal verzameld, gerangschikt en op zijn website beschikbaar gesteld. Het geeft een mooi complementair beeld van wat we zelf hebben gedaan.

Zo blijft het erfgoed van De Vries Robbé levend.

U kunt dit materiaal inzien op: Linge II Zuid, een kans voor Gorinchem!


Met steun van Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

http://behouderfgoeddevr.nl/wp-content/uploads/2020/06/Steun-Gorinchem.pdf